Treffpunkt Valdres

Treffpunkt er for barn og unge mellom 6 og 16 år som har alvorlig sykdom i familien, eller som har opplevd at noen som står dem nær er død.

Innhold

Har du noen i familien din som har en alvorlig sykdom, som kreft, psykiske lidelser, rusmisbruk, eller som har opplevd at noen som står deg nær er død? Er du mellom 6-16 år? Da er Treffpunkt i Valdres noe for deg.

På Treffpunkt møter du andre barn og ungdom, som er i ganske lik situasjon som deg. Vi spiller spill, er på ulike aktiviteter, spiser sammen, og kan snakke sammen om det som opptar deg - hvis du har lyst. Tilbudet er gratis.

2021 © Nord-Aurdal frivilligsentral